free web page maker


Voorwaarden en informatie

Contributie

De contributie dient in 4 termijnen te worden voldaan. Bij inschrijving 1e termijn betaling, 2e termijn betaling november, 3e termijn betaling februari, 4e termijn betaling april. Voor betaling van de contributie €270,- dient u zelf zorg te dragen doormiddel van contante betaling of zelf overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 000 1632138 t.n.v. S.C. Oranje. Leden met een Gelrepas dienen het restant bedrag (18 jaar en ouder) van €150,- op de zelfde wijze als hier boven beschreven te voldoen.   

Betalingsachterstand

Het bestuur heeft de volgende incassoprocedure afgesproken indien de contributie niet tijdig betaald wordt. Leden die niet betalen krijgen na 1 maand een 1e herinnering, na 2 maanden volgt een 2e herinnering en wordt u geblokkeerd in sportlink (speelverbod), na 3 maanden word het incassobureau ingeschakeld en word het gehele contributie bedrag in een keer ingevorderd. De extra incasso kosten komen voor uw rekening.  

Contributie"stop"

in verband met blessures of ziekte: Indien het lid langdurig (meer dan 2 maanden) geblesseerd raakt of langdurig ziek is (bewijs van arts laten zien), dan is een tijdelijke contributie stop mogelijk. Het geblesseerde lid kan zich persoonlijk melden bij het bestuur, waarna het bestuur een besluit zal nemen over een tijdelijke contributie stop. Pas vanaf het moment van melding gaat de eventuele contributie stop in. Restitutie van betaalde contributie en/of achterstallige betalingen is niet mogelijk.  

  Afmelden/Beëindiging lidmaatschap

Afmelden/beëindiging lidmaatschap moet voor 31 mei schriftelijk in ons bezit zijn. Als lid bent u altijd contributie verschuldigd tot het eind van het lopende seizoen (31 mei). U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw afmelding. Opzeggingen na 31 mei worden niet in behandeling genomen.   


Alleen als het lid deelneemt aan een "halve" competitieronde kan in de maand december (of eerder) worden opgezegd of overschrijving worden aangevraagd . In totaal dient in ieder geval de contributie van een half seizoen te worden of zijn voldaan. Afwijkende situaties worden beoordeeld en bekrachtigd door het bestuur van S.C. Oranje.  

Sancties KNVB

Opgelopen kaarten (geel/rood) dienen binnen 14 dagen contant te zijn voldaan. bij het uitblijven van betaling volgt er boven op de sanctie van de KNVB een boete bedrag van €10,- en schorsing tot dat de sanctie(s) en het boete bedrag betaald zijn.

 Vervoer

Voor vervoer van en naar de wedstrijden dient zelf zorg gedragen te worden. S.C. Oranje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

© Copyright 2017 | SC Oranje